Xe phục vụ rượu khách sạn

Các order sẽ được check lại và giao sau nửa ngày làm việc ! Bỏ qua